Saltar ao contido

Fairway Santiago 2023

Fairway
CABECERA

Clúster de Turismo de Galicia

O Clúster Turismo de Galicia (CTG) é unha asociación empresarial cuxa actividade se desenvolve en toda Galicia e en torno ao sector turístico.
Constituído en decembro de 2013, o CTG está formado por 65 asociados que cobren toda a cadea de valor do sector turístico galego. Estas organizacións, xa sexan federacións, consorcios ou asociacións provinciais e galegas, representan o 95% da industria turística galega.

Vineta

Camiños donde ejerce su actividad

Todos os Camiños de Santiago.

Expositores

Stand:

425

CONTACTO

Persona de contacto
Persona de contacto
Laura e Lucía
email
Lugar
Localización
Edificio CEM, Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaias s/n - 15703, Santiago de Compostela

linkedinfacebooktwitterinstagram