+34 981 573 145

Taller de música tradicional

Taller de música tradicional

Neste taller exploraremos as relacións entre Galiza e Portugal a través das súas músicas e empregando como fío conductor o Camiño portugués. Deterémonos en melodías e ritmos situados ás dúas marxes do Miño, destacando similitudes e diferenzas. 

Neste taller exploraremos as relacións entre Galiza e Portugal a través das súas músicas e empregando como fío conductor o Camiño portugués. Deterémonos en melodías e ritmos situados ás dúas marxes do Miño, destacando similitudes e diferenzas.