Saltar ao contido

Fairway Santiago 2023

Fairway
CABECERA

Turismo de Porto y Norte de Portugal

A Entidade Rexional de Turismo de Porto e Norte de Portugal ten ámbito rexional e un extenso alcance territorial agregando os 86 Municipios que constitúen a NUT II – Norte, é unha persoa colectiva pública, de natureza asociativa responsable pola valorización e o desenvolvemento das potencialidades turísticas da respectiva área rexional de turismo, a promoción interna e o mercado alargado dos destinos turísticos rexionais, así como a xestión integrada dos destinos no cadro do desenvolvemento turístico rexional, a actuación de Turismo de Porto e Norte de Portugal. E.R. ten na súa base un diversificado e vasto abanico de recursos naturais e patrimoniais, produtos únicos e marcas de gran calidade, que constitúen a oferta turística dun territorio singular, distribuída polos seus catro sub-destinos – Porto, Douro, Miño e Tras-os-Montes.
É xestora de Camiños de Santiago no Norte de Portugal tendo como responsabilidade a súa promoción e valorización turística.

Vineta

Camiños onde exerce a súa actividade

Camiño Portugués, Caminho Português de Santiago Interior, Caminho Português de Santiago - Caminho da Costa, Caminho Português de Santiago Central do Porto e Norte, Caminho Português de Santiago - Caminho de Torres, Caminho Português de Santiago - Minhoto Ribeiro

Expositores

Stand:

120-125

CONTACTO

Persona de contacto
Persoa de contacto
Marco Sousa
email
Enderezo electrónico
Lugar
Localización
Castelo Santiago da Barra, 4900-360 Viana do Castelo
Telefono
Teléfono
+351 258 82 02 70
Pagina web
Páxina web

facebook